Mieke Bello Home header

MIEKE BELLO

“Warm en onverbiddelijk”

Over Mieke

Mieke Bello is bestuursadviseur. Haar bestuursadvies is zowel inhoudelijk als functiegericht. Inhoudelijke bestuursadvisering richt zich op governance en topstructuur-vraagstukken, die voortkomen uit de missie van de organisatie. Functiegerichte bestuursadvisering betreft de rolinvulling en samenwerking ‘aan de top’. Gesprekspartners zijn Raden en Colleges van Bestuur, Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht en het tweede echelon.

“Elke organisatie verdient een top die de moed en kwaliteit heeft de juiste besluiten te nemen.”
Mieke Bello bestuursadvies, bestuursadviseur en coach

WERKWIJZE

Onderzoek

Rapportage

Strategische- en samenwerkingsconferenties.

Team- en individuele coaching

Mieke Bello’s werkwijze wordt door opdrachtgevers omschreven als ‘warm en onverbiddelijk’. Op een niet-veroordelende manier brengt ze de échte vraagstukken op tafel.

Dit is de basis voor:
• het vinden van de oplossing,
• het aanspreken op verantwoordelijkheid,
• het concretiseren van de paden naar resultaten,
• het maken van afspraken over individuele en teamperformance.

Haar middelen en methodes zijn:
• onderzoek
• rapportage
• strategische- en samenwerkingsconferenties
• coaching over individuele- en teamperformance.
Hiermee maakt ze boven- en onderliggende vraagstukken helder. Hierbij wordt de koppeling gemaakt tussen (sub-)doelstellingen van de organisatie en de rolinvulling zowel individueel als van het team.

OPDRACHTGEVERS

Opdrachtgevers komen met name uit financiële dienstverlening, banken, familiebedrijven, retail-bedrijven en commerciële media. In de not for profit-sector zijn de opdrachtgevers vooral universiteiten en hogescholen, omroepen, ziekenhuizen en GGZ, en rechtspraak.

Met haar opdrachtgevers heeft Mieke Bello veelal een langdurige relatie. Direct na inschakeling is ze gedurende een korte periode intensief betrokken. Met de resultaten van haar interventie gaat de organisatie vervolgens aan de slag. 

Als betrokken toeschouwer staat Mieke Bello dan aan de zijlijn, waarna ze weer wordt ingeschakeld om afspraken te evalueren en de volgende fase van ontwikkelingen in gang te helpen zetten.

PRAKTIJK

Strategieën en conflicten

Mieke Bello’s opdrachten inzake rolinvulling en samenwerking komen voort uit nieuwe strategieën of, bijvoorbeeld, uit een fusie of overname. Ook liggen ze in het verlengde van conflictsituaties, zoals samenwerkingsproblemen tussen en binnen gremia. Bij governance-vraagstukken begeleidt Mieke Bello onder andere sessies van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Deze sessies kunnen een preventief of conflict-oplossend karakter hebben. Verwachtingen worden uitgewisseld en samenwerkingsafspraken worden gemaakt en beklonken.

CONTACT

Mieke Bello, bestuursadvies

Adres:
Hollands End 23
1244 NM Ankeveen

Telefoon:
06 – 51 55 10 26
Mieke Bello bestuursadvies Holland Dance
Mieke Bello bestuursadvies boeken

OVERIGE ACTIVITEITEN

PUBLICATIES

Voorzitter Raad van Toezicht van Holland Dance
(2015-heden)

Adviseur van VluchtelingenWerk Nederland

Wie is de baas, over bezieling en authenticiteit aan de top
Mieke Bello, Peter de Bruin & Marleen Janssen Groesbeek
ISBN 978 90 470001 36, uitgeverij Business Contact
BESTEL

Je gaat niet zomaar dood
IJde Lansen & Mieke Bello
ISBN 978 90 20255 94 2, uitgeverij Ankh Hermes
BESTEL